Strasbourg: Emberi Jogok Európai Bírósága

 

A kitöltési útmutató teljesen érthető, nem kell több százezer Ft-ot ügyvédre költeni, hogy elkészítse.

A Bíróság hivatalos nyelve az angol és a francia, azonban kérelem az Egyezményben részes államok bármelyikének hivatalos nyelvén (így magyarul) is megfogalmazható. 

 
Az eljárás ingyenes. 

Kérelmezői csomag az Európai Emberi Jogi Bírósághoz

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/download/3/ba/00000/HUN_P0_pack.pdf

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/magyar-nyelvu-tajekoztatok-a-birosaghoz-fordulasrol-hasznos-linkek

Milyen jogokat véd az Egyezmény és annak jegyzőkönyvei? 

 
Az Egyezmény védi különösen: 
 
- az élethez való jogot; 
 
- a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és büntető ügyekben; 
 
- a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot; 
 
- a véleménynyilvánítás szabadságát; 
 
- a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát; 
 
- a hatékony jogorvoslathoz való jogot; 
 
- a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot, és 
 
- a választójogot és a választhatósághoz való jogot. 
 

Könyvajánló

 

 

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA A GYAKORLAT SZÁMÁRA

Szerzők: Dr. Kádár András Kristóf, Dr. Karsai Dániel

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye a leghatékonyabb nemzetközi emberi jogvédelmi mechanizmus, amely a magyar hatóságok jogsértései miatt sérelmet szenvedett személyek rendelkezésére áll. Az Egyezmény által létrehozott Emberi Jogok Európai Bírósága ugyanis nem csupán deklarálhatja a jogsértést, hanem érdemi szankcióval sújthatja az Egyezmény cikkeit megszegő államokat, jelentős összegű kártérítést ítélhet meg a panaszosoknak.
A Bíróságához fordulásnak megvannak azonban a maga szigorú – az Egyezményből, a Bíróság ügyrendjéből és joggyakorlatából megismerhető – eljárási szabályai. A statisztikák ennek ellenére azt mutatják, hogy a Bíróság a benyújtott panaszok 80-90%-át valamely formai kritérium megsértése miatt elfogadhatatlannak minősíti, és elutasítja.
Jelen könyv elsődlegesen azzal a szándékkal íródott, hogy az ilyen buktatók leküzdésének elősegítése érdekében áttekinthető formában prezentált gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak, akik – akár kérelmezőként, akár jogi képviselőként – eljárást kívánnak indítani a Bíróság előtt.
A könyv az eljárási szabályok leírásán túl – a magyar ügyekre összpontosítva – a vonatkozó esetjogot is ismerteti, hogy az elmondottakat gyakorlati példákkal illusztrálva tegye még jobban használhatóvá a jogkereső közönség számára.

Kézirat lezárva: 2013. január 22.
Terjedelem: 172 oldal
Méret: A5
ISBN: 978-615-5175-57-2
Kötés: kartonált
Ára: 3 900 Ft

Forrás: http://www.novissima.hu/eub.shtml


 


 

 

 

 

0.005 mp