Gyermekközpontú igazságszolgáltatás II.

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás

Gyermek minden 18. életévét be nem töltött személy
(az Egyesült Nemzetek Szervezetének a gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezménye)

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás olyan igazságszolgáltatási rendszer, amely az elérhető legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, elsődleges szempontként juttatja érvényre a részvételükkel folyó, vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit.

Ez az oldal hasznos információkat tartalmaz ezért elsősorban a gyermekeknek. Szeretnénk jogaik érvényesítéséhez segítséget nyújtani, a bírósággal kapcsolatos kérdéseiket megválaszolni, hogy támpontot adjunk ahhoz, mi a teendő, ha a gyermek bármilyen minőségében – akár tanúként, érdekeltként, terheltként, vagy a bűncselekmény sértettjeként - kapcsolatba kerül a bírósággal.

Ezen kívül természetesen tájékoztatást kívánunk adni minden ide látogatónak a gyermekbarát igazságszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokról, ajánlásokról, az Országos Bírósági Hivatal Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportjának működéséről, a gyermekközpontú igazságszolgáltatással összefüggő képzésekről, konferenciákról, a társszervek ide kapcsolódó hasonló tárgyú működésének eredményeiről. Itt tesszük közzé a munkacsoport dokumentumait, a témába illő kiadványokat és könyveket ajánlunk.

Reményeink szerint mindezzel közelebb hozzuk a bíróságot a gyermekek, és mindenki számára, aki akár szülőként, akár munkája folytán a gyermekbarát igazságszolgáltatásról tájékozódni szeretne.

Gyerekeknek, Fiataloknak OBH munkacsoport Könyvajánló
 

 

 

Forrás: http://www.birosag.hu/tudjon-meg-tobbet/gyermekkozpontu-igazsagszolgaltatas/folap

 

0.02 mp